حبیب دوساله به دلیل تب بستری شده است.

حبیب دوساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حبیب دوساله به دلیل تب و تشنج در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر حبیب بنا و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد خانواده درحدود سه میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه شش فرزند خود در منزلی استیجاری در شهرستان هرات یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حبیب عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

حبیب از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر حبیب قادر به تامین کل هزینه درمان فرزندشان نیستند و چشم‌انتظار یاری و همراهی شما هموطنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده