حبیب‌الله دو‌ساله به دلیل آبسه نفروکتومی بستری شده است.

حبیب‌الله دو‌ساله به دلیل آبسه نفروکتومی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حبیب‌الله دو‌ساله به دلیل آبسه محل نفروکتومی(عفونت کلیه پس از عمل کلیه)و تب شدید در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر حبیب‌الله کارگر و مادر خانه دار است.

پدر و مادر به همراه تنها فرزندشان در خانه پدری در خاش زندگی می‌کنند و از طریق یارانه و دریافتی اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به درآمد پایین این خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان فرزندشان نمی‌باشند و نیاز به یاری و کمک هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت