حانیه یک‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

حانیه یک‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حانیه یک‌ماهه به دلیل تشنج در بیمارستان بوعلی ساری بستری شده است.

پدر حانیه کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصد‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای ساری سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حانیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 22 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر ومادر حانیه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده