حامد سه‌ماهه به دلیل SMA بستری شده است.

حامد سه‌ماهه به دلیل SMA بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حامد سه‌ماهه به دلیل تب و دیسترس تنفسی به بیمارستان ابوذر اهواز مراجعه کرده و با تشخیص SMA بستری شده است.

SMA یا آتروفی عضلانی نخاعی یک بیماری عصبی-عضلانی نادر است که با تحلیل رفتن عضلات همراه است و اغلب موجب مرگ زودهنگام می‌شود.

پدر حامد کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود و به همراه خانواده پدربزرگ در شوشتر سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حامد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 21 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

پدر و مادر حامد قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت