حامد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

حامد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حامد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن و زردی در بیمارستان امام جعفر صادق میبد بستری شده است.

پدر حامد کارگر فضای سبز و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون‌ و‌ ششصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در اردکان یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حامد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر حامد که دو ماه است حقوقی دریافت نکرده است از نظر مالی شرایط مساعدی ندارد و در حال حاضر قادر به تامین کل هزینه درمان فرزندش نیست و برای تامین بخشی از هزینه درمان وی نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت