حارث یک‌ماهه به دلیل عفونت روده بستری شده است.

حارث یک‌ماهه به دلیل عفونت روده بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حارث یک‌ماهه به دلیل عفونت روده در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر حارث به دلیل بدهی در زندان است و مادرش خانه‌دار است.

مادر به همراه تنها فرزندش در یک منزل استیجاری در نهبندان سکونت دارند و تنها منبع درآمدشان یارانه می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان حارث عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده، مادر به تنهایی قادر به تأمین هزینه درمان حارث نمی‌باشد و برای درمان او به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت