حارث پنج‌ساله به دلیل بیماری گاستروآنتریت و لنفادنوپاتی بستری شده است.

حارث پنج‌ساله به دلیل بیماری گاستروآنتریت و لنفادنوپاتی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حارث پنج‌ساله به دلیل بیماری گاستروآنتریت(التهاب معده و روده)و لنفادنوپاتی(تورم غدد لنفاوی که بر اثر عفونت باکتریایی یا ویروسی به وجود می‌آید)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

حارث چند روز قبل از بستری شدن در بیمارستان، دچار تب و اسهال و استفراغ شده و در کل این مدت دچار خارش در کل بدن بوده است.

پدر حارث شاگرد نقاش و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با چهار فرزند در منطقه حاشیه‌نشین زاهدان و در یک منزل استیجاری ساکن هستند و از طریق دریافت یارانه و حقوق اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به شرایط سخت زندگی در حاشیه شهر و بی‌بضاعتی این خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان حارث عزیز نمی‌باشند و به کمک‌های شما هموطنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت