جواد دوازده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

جواد دوازده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

جواد دوازده‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر جواد راننده تاکسی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود نهصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در منزل شخصی در نورآباد لرستان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان جواد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر جواد قادر به تامین هزینه درمان وی نیستند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت