جمیل نه‌ماهه به دلیل مسمومیت بستری شده است.

جمیل نه‌ماهه به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

جمیل نه‌ماهه به دلیل مسمومیت دارویی در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر جمیل در زندان بسر می‌برد و مادر با شش فرزند خود در منزلی استیجاری در دزفول سکونت دارد و از طریق دریافت یارانه و کمک‌های خانواده پدری امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان جمیل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 20 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

مادر جمیل قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش چشم‌انتظار یاری و حمایت شما مهریاران عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما