جمیله ده‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

جمیله ده‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

جمیله ده‌ساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر جمیله از طریق جمع‌آوری و فروش ضایعات، بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه پنج فرزند خود در منزل شخصی در روستایی از توابع چابهار سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان جمیله عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

جمیله عزیز به دلیل عدم توانایی مالی خانواده، نتوانسته به موقع اقدام به درمان کند و عمل جراحی وی به تعویق افتاده است.

پدر و مادر جمیله قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت