جاسم شش‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

جاسم شش‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

جاسم شش‌ماهه به دلیل تشنج در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر جاسم که مشکل عقب‌ماندگی ذهنی دارد معتاد می‌باشد و توانایی کار کردن ندارد و مادر خانه‌دار است.

خانواده جاسم از خانواده‌های سیل‌زده شهرستان سوسنگرد می‌باشند و در حال حاضر با تنها فرزندشان در منزل پدربزرگ سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان جاسم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر جاسم قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت