ثنا یک‌ساله به دلیل تب و سرماخوردگی بستری شده است.

ثنا یک‌ساله به دلیل تب و سرماخوردگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ثنا یک‌ساله به دلیل تب و سرماخوردگی در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر ثنا به دلیل نبود کار بیکار است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک خانه روستایی در سفیدابه زابل ساکن هستند وتنها منبع درآمدشان یارانه است.

این خانواده که از نظر وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف می باشند، توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند و نیاز به یاری هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت