ثنا هشت‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

ثنا هشت‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ثنا هشت‌ساله به دلیل استشمام سم کشاورزی مسموم شده و در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر ثنا نقاش ساختمان است و اکنون بیکار است و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در خرم‌آباد سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ثنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر ثنا قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت