ترنم یک‌ساله به دلیل تب و تشنج بستری شده است.

ترنم یک‌ساله به دلیل تب و تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ترنم یک‌ساله به دلیل تب و تشنج در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر ترنم کارگر پیک موتوری و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

ترنم به همراه پدر و مادر و مادربزرگ خود در مشهد و در منزلی استیجاری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ترنم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی، نوار مغز و ...

به علت عدم توانایی خانواده در پرداخت حق بیمه، ترنم عزیز تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر ترنم قادر به پرداخت کل هزینه‌های درمان او نیست و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندش، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت