تحویل شاه چهارده‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

تحویل شاه چهارده‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

تحویل شاه چهارده‌ساله به دلیل بیماری قلبی(پارگی شریان اصلی قلب)در بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان بستری شده است.

تحویل شاه به علت تصادف دچار پارگی شریان آئورت شده و بایستی تحت عمل جراحی قرار گیرد.

پدر تحویل شاه در قید حیات نمی‌باشد و مادر به کار بلوچی دوزی مشغول است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

مادر به همراه پنج فرزند خود در زاهدان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان تحویل شاه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

تحویل شاه از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

مادر تحویل شاه قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت