بگم پانزده‌ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری بستری شده است.

بگم پانزده‌ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بگم پانزده‌ساله به دلیل کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان خاتم‌الانبیاء زاهدان بستری شده است.

پدر بگم کارگر و مادر خانه‌دار می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده سیصد‌‌و‌پنجاه‌هزار تومان است.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در زاهدان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بگم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

بگم از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط مالی خانواده بگم، این خانواده قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت