بهنام یک‌ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است.

بهنام یک‌ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بهنام یک‌ماهه به دلیل نارس بودن در بیمارستان افشار یزد بستری شده است و تحت مراقبتهای ویژه است.

پدر بهنام در مکانیکی کار می‌کند و مادر خانه‌دار است.

بهنام به همراه پدر و مادرش در یک منزل استیجاری در یزد ساکن هستند و از طریق دریافتی اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده توانایی پرداخت هزینه درمان بهنام عزیز را ندارند و نیاز به یاری هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت