بهرام هفت‌ساله به دلیل ناراحتی عصبی بستری شده است.

بهرام هفت‌ساله به دلیل ناراحتی عصبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بهرام هفت‌ساله به دلیل ناراحتی عصبی دچار فراموشی شده و در مرکز طبی کودکان بستری شده است.

پدر بهرام کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه هفت فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای اطراف تهران سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بهرام عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 15 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

بهرام از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر بهرام قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌ درمان نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت