بهراد سه‌ماهه به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است.

بهراد سه‌ماهه به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بهراد سه‌ماهه به دلیل اسهال و استفراغ شدید(گاستروانتریت)در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر بهراد خادم مسجد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

بهراد به همراه پدر و مادر و خانواده پدربزرگ در اهواز زندگی می‌کنند و به لحاظ اقتصادی شرایط مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بهراد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 22 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر بهراد قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت