بهراد تازه‌متولد قل اول به دلیل نارس بودن بستری شده است.

بهراد تازه‌متولد قل اول به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بهراد قل اول به همراه قل دیگر خود به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر بهراد دانشجو است و از طریق کارگری هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در منزل عموی بهراد در یاسوج سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بهراد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 43 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

بهراد به همراه قل دیگر خود از بدو تولد تحت درمان بوده‌اند و قل دیگر که نیاز به مراقبت بیشتر داشته فعلا بستری و تحت درمان است و جهت ادامه درمان به یکی از مراکز درمانی استان فارس اعزام خواهد شد.

پدر و مادر بهراد قادر به تامین کل هزینه‌های درمان فرزندشان نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده