بهار پنج‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

بهار پنج‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بهار پنج‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک(دفع پروتئین از طریق کلیه)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

بهار عزیز که از دوسالگی به این سندرم مبتلا شده اکنون به دلیل تورم شکم که از عوارض این سندرم می‌باشد به این مرکز مراجعه کرده است.

پدر و مادر بهار از هم جدا شده‌اند و بهار به همراه مادرش در زاهدان و در منزل پدربزرگ سکونت دارند و از طریق یارانه و کمکهای پدربزرگ امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بهار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، مادر بهار قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان او نیست و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت