بهار نه‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

بهار نه‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بهار نه‌ماهه به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر بهار کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزندشان در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای قرچک سکونت دارند و شرایط مالی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بهار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

بهار از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر بهار توانایی پرداخت کل هزینه درمان فرزندشان را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت