بهار تازه‌متولد به دلیل تشنج بستری شده است.

بهار تازه‌متولد به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بهار از بدو تولد دچار لرزشهای مکرر شده و به دلیل مشکوک بودن به تشنج در بیمارستان بوعلی ساری بستری شده است.

پدر بهار جوشکار است و در حال حاضر معتاد بوده و در کمپ ترک اعتیاد بسر می‌برد و مادر به همراه تنها فرزندش در منزلی استیجاری در قائم‌شهر سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بهار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر بهار توانایی پرداخت کل هزینه درمان فرزندش را ندارد و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار