بهاره یک‌ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

بهاره یک‌ساله به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بهاره یک‌ساله به دلیل دیسترس تنفسی در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر بهاره که مشکل دیسک کمر دارد کارگر روزمزد است و مادر مشکل اعصاب و روان دارد و خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه شش فرزند خود در منزلی استیجاری در اردکان سکونت دارند و شرایط اقتصادی چندان مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بهاره عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

بهاره از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر بهاره توانایی تامین هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده