بهاره یازده ساله به دلیل آتروفی عضلانی نخاعی بستری شده است.

بهاره یازده ساله به دلیل آتروفی عضلانی نخاعی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بهاره یازده ساله به دلیل SMA یا آتروفی عضلانی نخاعی (تحلیل تدریجی عضلات بدن) در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است. 

پدر بهاره فروشنده می باشد و مادرش نیز خانه دار است و از بیماری افسردگی رنج می برد.

این خانواده سه نفره به دلیل اینکه خانه شان تخریب شده است محل ثابتی برای زندگی ندارند و از توانایی مالی تهیه مسکن جدید نیز برخوردار نیستند.

با توجه به شرایط سخت نگهداری بهاره و نیز مشکلی که از نظر محل زندگی برای این خانواده پیش آمده، این خانواده به حمایت مالی نیازمند است.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت