بنیامین نه‌ساله به دلیل تب شدید بستری شده است.

بنیامین نه‌ساله به دلیل تب شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بنیامین نه‌ساله به دلیل تب شدید در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

بنیامین عزیز دچار کمبود گلبول سفید خون نیز می‌باشد که این امر می‌تواند باعث کاهش قدرت سیستم ایمنی در بدن شده و در نتیجه بیمار مورد هجوم انواع بیماری و عفونت‌ها می‌گردد.

پدر بنیامین کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک‌میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در یاسوج و در منزل شخصی سکونت دارند و شرایط مالی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بنیامین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر توانایی تامین کل هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت