بنیامین سه‌ساله به دلیل اسهال خونی بستری شده است.

بنیامین سه‌ساله به دلیل اسهال خونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بنیامین سه‌ساله به دلیل اسهال خونی و عفونت خون در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر بنیامین که کارگر فضای سبز است به دلیل شرایط آب و هوایی محل سکونت، فقط شش ماه اول سال مشغول به کار است و مادر بنیامین خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یاسوج و در منزلی استیجاری سکونت دارند و شرایط مالی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بنیامین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر توانایی تامین کل هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده