بردیا یک‌ماهه به دلیل تب و لرز بستری شده است.

بردیا یک‌ماهه به دلیل تب و لرز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بردیا یک‌ماهه به دلیل تب و لرز و عفونت معده در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر بردیا در زندان بسر می‌برد و مادر به همراه چهار فرزند خود در منزلی استیجاری در یاسوج سکونت دارند و به کمک دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بردیای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر بردیا به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان وی نمی‌باشد و برای درمان فرزندش، نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت