بانو چهارده‌ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

بانو چهارده‌ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بانو چهارده‌ساله به دلیل تنگی نفس در بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان بستری شده است.

پدر بانو کشاورز و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه پنج فرزند خود در روستای ناهوک سراوان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بانو مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

بانو از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان او به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به بالا بودن هزینه درمان و شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر بانو قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت