باران یک‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

باران یک‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

باران یک‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک(نوعی ناهنجاری کلیوی که باعث می‌شود بدن پروتئین زیادی از طریق ادرار دفع کند)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است و هر چند وقت یکبار دچار تورم شدید شده و نیاز به دریافت آلبومین دارد و اگر تحت درمان نباشد کلیه‌های خود را از دست خواهد داد.

پدر باران کارگر فصلی و مادر خانه‌دار است.

باران به همراه پدر و مادر در یک منزل استیجاری در مبارکه اصفهان ساکن هستند و با دریافتی اندک پدر و یارانه امرارمعاش می‌کنند.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به تأمین هزینه درمان باران عزیز نیستند و جهت درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت