ایناس شش‌ساله به دلیل سرفه بستری شده است.

ایناس شش‌ساله به دلیل سرفه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ایناس شش‌ساله به دلیل سرفه در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

ایناس عزیز حدود یک سال است که به علت تب و تنگی نفس تحت درمان می‌باشد.

پدر ایناس کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با سه فرزند خود و به همراه پدربزرگ در شهرستان سوسنگرد زندگی می‌کنند و شرایط اقتصادی خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ایناس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر ایناس قادر به تامین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده