ایلین هفت‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

 ایلین هفت‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.


 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ایلین هفت‌ساله به دلیل آپاندیس و درد شکم در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر ایلین مدتی است که خانواده را ترک نموده و مادر کارگر خدماتی است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده چهارمیلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد. 

مادر با دو فرزند خود در منزل شخصی در قرچک سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ایلین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی، هزینه آزمایشگاه و ...

ایلین به دلیل در دسترس نبودن مدارک شناسایی پدر، تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر ایلین قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیست و برای درمان فرزندش، نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما