ایلیا یک‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

ایلیا یک‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ایلیا یک‌ساله به دلیل مسمومیت در اثر مصرف مواد مخدر در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده است.

پدر ایلیا معتاد و بیکار است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در بندرعباس و در منزل پدری سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ایلیای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

ایلیا به دلیل نداشتن مدارک هویتی، تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر ایلیا توانایی پرداخت هزینه‌های درمان او را ندارند و برای درمان فرزندشان نیازمند کمک و یاری شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده