ایلیا شش ماهه به دلیل عفونت گوش بستری شده است.

ایلیا شش ماهه به دلیل عفونت گوش بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ایلیا شش ماهه به دلیل عفونت گوش و تب و اسهال در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر ایلیا لوله‌کش و مادرش خانه‌دار است و متوسط درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ایلیای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 11 روز بستری
  • درمان دارویی، آسیب شناسی، نوار مغز و ...

با توجه به شرایط خاص بیماری ایلیا و لزوم مراقبت ویژه از وی، بخشی از هزینه‌ها به صورت آزاد به این خانواده تحمیل شده و به همین دلیل این خانواده توانایی پرداخت کل هزینه را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه‌های درمان ایلیای عزیز، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت