ایاد(2) سه‌ماهه به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است.

ایاد(2) سه‌ماهه به دلیل اسهال و استفراغ شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ایاد سه‌ماهه به دلیل اسهال و استفراغ شدید(گاستروانتریت)در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر ایاد کارگر میدان میوه و تره‌بار و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و یکصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با پنج فرزند و به همراه خانواده پدربزرگ در اهواز سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ایاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

ایاد که در دو ماه گذشته به دلیل تب بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ این بار به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده و خانواده ایاد قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم‌انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت