ایاد یک‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

ایاد یک‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ایاد یک‌ماهه به دلیل تب در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر ایاد کارگر میدان میوه و تره‌بار و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و یکصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با پنج فرزند و به همراه خانواده پدربزرگ در اهواز سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ایاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 23 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر ایاد قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و جهت درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده