اوینا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

اوینا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اوینا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر اوینا کارگر کارواش و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در یک منزل روستایی در یکی از روستاهای الشتر خرم‌آباد سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اوینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر اوینا قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نمی‌باشند و چشم‌انتظار یاری و همراهی شما هموطنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت