اویس(3)یک‌ساله به دلیل مشکل مجاری ادراری بستری شده است.

اویس(3)یک‌ساله به دلیل مشکل مجاری ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اویس یک‌ساله به دلیل مشکل مجاری ادراری در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر اویس خانواده را رها کرده است و مادر از طریق منجوق‌دوزی بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند.

اویس به همراه مادر و سه خواهر خود در مشهد و در منزل یکی از اقوام سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اویس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

اویس از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمانی وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

اویس که چهار ماه گذشته به دلیل تب و سرفه در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود برای سومین بار بستری شده و مادر وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده