اهورا هفت‌ماهه به دلیل مسمومیت بستری شده است.

اهورا هفت‌ماهه به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اهورا هفت‌ماهه به دلیل مسمومیت دارویی در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است و هر چه سریعتر بایستی درمان شود.

پدر اهورا کارگر روزمزد ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در دورود سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اهورای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر اهورا شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان فرزندشان را پرداخت کنند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
اسناد شفافیت