اهورا تازه‌متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

اهورا تازه‌متولد به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اهورا تازه متولد به دلیل نارس بودن و مشکل تنفسی(سندروم زجر تنفسی: نقص ریه نوزاد به دلیل نارس بودن)در بیمارستان طالقانی ایلام بستری شده است.

پدر اهورا نیروی قراردادی یک شرکت بوده که مدتی است به دلیل ورشکستگی شرکت بیکار شده است و در حال حاضر ماهیانه پانصدهزار تومان از طریق دریافت بیمه بیکاری درآمد دارد.

این خانواده با دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستایی از توابع شهرستان آبدانان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان اهورای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 23 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر اهورا توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان او را ندارند و نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت