امیر چهارساله به دلیل شکستگی دست بستری شده است.

امیر چهارساله به دلیل شکستگی دست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیر چهارساله به دلیل سقوط از ارتفاع دچار شکستگی دست شده و در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر امیر خیاط بوده که اکنون به دلیل نبود کار بیکار شده و مادر امیر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در یزد سکونت دارند و تنها از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

امیر از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر امیر قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت