امیر‌محمد ده‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

امیر‌محمد ده‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیر‌محمد ده‌ساله به دلیل مسمومیت دارویی در بیمارستان حشمتیه سبزوار بستری شده است.

امیرمحمد از سال گذشته به علت اختلالات روانی تحت درمان است و تاکنون دو بار اقدام به خودکشی کرده است.

پدر امیر‌محمد کارگر شهرداری است و مادر که به دلیل افسردگی تحت درمان است خانه‌دار می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دو‌‌میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در سبزوار سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیر‌محمد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، نوارقلب و ...

پدر و مادر امیر‌محمد شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان فرزندشان را پرداخت کنند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده