امیرمهدی پنج‌ساله به دلیل درد گوش بستری شده است.

امیرمهدی پنج‌ساله به دلیل درد گوش بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرمهدی پنج‌ساله به دلیل درد گوش در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر و مادر امیرمهدی از هم جدا شده‌اند و امیرمهدی به همراه مادر و برادر خود که معلولیت ذهنی دارد در منزلی استیجاری در اردکان یزد سکونت دارند و تحت پوشش بهزیستی هستند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرمهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب این خانواده، مادر به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان فرزندش نیست و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت