امیرمهدی هشت‌ساله به دلیل مشکل روده بستری شده است.

امیرمهدی هشت‌ساله به دلیل مشکل روده بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرمهدی هشت‌ساله به دلیل مشکل روده و درد شکم در بیمارستان افشار یزد بستری شده و تحت عمل جراحی روده قرار گرفته است.

پدر امیرمهدی در زندان بسر می‌برد و مادر پرستار روزمزد است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود ششصدهزار تومان می‌باشد.

مادر به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرمهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

امیرمهدی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر امیرمهدی به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان او نیست و جهت درمان فرزندش، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده