امیرمهدی شش‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

امیرمهدی شش‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرمهدی شش‌ساله به دلیل تب در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است و در صورت عدم درمان به موقع، این بیماری باعث تشنج کودک خواهد شد.

پدر امیرمهدی کارگر روزمزد ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در نورآباد لرستان سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرمهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان امیرمهدی نمی‌باشند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت