امیرمحمد ۹ ساله با تشخیص سندروم نفروتیک در بیمارستان بستری شد.

امیرمحمد ۹ ساله با تشخیص سندروم نفروتیک در بیمارستان بستری شد.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرمحمد ۹ ساله با تشخیص سندروم نفروتیک در بیمارستان بستری شد.

خانواده دارای ۳ فرزند است که به در خانه ای اجاره ای در زاهدان زندگی می کنند.

پدر کارگر مغازه پارچه فروشی است و با توجه به بستری مکرر بیمار توانایی پرداخت هزینه را ندارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به بیماری امیرمحمد به مقالات رجوع کنید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت