امیرمحمد شش ماهه به علت سرفه شدید بستری شده است.

امیرمحمد شش ماهه به علت سرفه شدید بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرمحمد شش ماهه به دلیل سرفه شدید و استفراغ ناشی از آن در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر امیرمحمد به علت معلولیت توانایی کار کردن ندارد و مادر نیز خانه دار است.

این خانواده با سه فرزند خود در خانه ای استیجاری در اصفهان سکونت دارند و از طریق کمک های بهزیستی زندگی خود را می گذرانند.

این خانواده توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان امیرمحمد عزیز را ندارند و برای درمان او به کمک شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت