امیرمحمد سه‌ساله به دلیل بیماری کلیوی(هیدرونفروز)بستری شده است.

امیرمحمد سه‌ساله به دلیل بیماری کلیوی(هیدرونفروز)بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرمحمد سه‌ساله به دلیل آنمی و هیدرونفروز(تورم کلیه)دوطرفه و تب و ضایعه پوستی در زانوی چپ به مرکز درمانی کودکان بندرعباس مراجعه کرده و بستری شده است.

پدر کودک زمانی که مادر باردار بوده خانواده را ترک و رها نموده است و کودک فاقد مدارک هویتی و بیمه‌ای می‌باشد.

این مادر و کودک بلوچ، در درگهان که یکی از روستاهای اطراف قشم است و در خانه پدری که آنها نیز مستأجر هستند زندگی می‌کنند و بسیار بی‌بضاعت هستند و برای درمان امیرمحمد نیاز به یاری هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار