امیرمحمد ده‌ساله به دلیل عمل جراحی طحال بستری شده است.

امیرمحمد ده‌ساله به دلیل عمل جراحی طحال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرمحمد ده‌ساله به دلیل عمل جراحی برداشتن طحال در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

امیر محمد علاوه بر این، دچار افت پلاکت خون نیز شده است.

پدر امیرمحمد کارگر ساختمان و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در اصفهان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرمحمد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

این خانواده به دلیل مشکلات مالی، قادر به تأمین و پرداخت هزینه درمان امیرمحمد عزیز نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت