امیرمحمد ده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

امیرمحمد ده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرمحمد ده‌ساله به دلیل عفونت ریه در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

امیرمحمد عزیز به علت مشکل تنگی نفس و همچنین درد زیاد در ناحیه زانو به این مرکز مراجعه کرده است که پس از انجام آزمایش مشخص شد که لخته خون در ناحیه زانو باعث ایجاد درد شده است.

پدر امیرمحمد کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزل پدری در درق خراسان شمالی زندگی می‌کنند و از نظر اقتصادی شرایط خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرمحمد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 29 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

بنا به توصیه پزشک معالج، امیرمحمد عزیز برای بررسی وضعیت قلب به بیمارستان امام رضا انتقال داده خواهد شد. 

با توجه به بالا بودن هزینه درمان، خانواده امیرمحمد قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت